Doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp chuyển đồi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty Cổ phần hoặc Công ty Hợp danh

0
589

Câu hỏi: Xin chào Công ty. Hiện nay tôi đang là chủ của một Doanh nghiệp tư nhân. Do thay đổi về cơ cấu nhân sự lãnh đạo cũng như tình hình tài chính, tôi có nhu cầu chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân của mình sang hình thức Doanh nghiệp khác. Luật sư có thể tư vấn cho tôi có những loại hình doanh nghiệp nào mà tôi có thể cân nhắc chuyển đổi? Xin trân thành cảm ơn lời tư vấn của luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Trước đây, theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp năm 2014, thì Doanh nghiệp tư nhân chỉ được phép trực tiếp chuyển đổi thành mô hình Công ty TNHH nếu đáp ứng các điều kiện đặt ra.

Hiện nay, khi Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực (từ ngày 01/01/2021), Điều 205 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Như vậy, các mô hình mà Doanh nghiệp tư nhân được phép trực tiếp chuyển đổi đã mở rộng hơn. Tùy thuộc vào nhu cầu cũng như tình hình nhân sự, tài chính của mình mà bạn có thể chọn mô hình Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty Hợp danh sao cho phù hợp nhất.