Rút ngắn thời gian thông báo tạm ngừng kinh doanh

0
504

Câu hỏi: Gia đình tôi đang kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và đã thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài trong thời gian qua, việc kinh doanh buôn bán của nhà tôi thua lỗ và không thể cầm cự được. Tôi có nhu cầu tạm dừng kinh doanh trong một thời gian. Cho hỏi, tôi có cần thông báo cho Cơ quan quản lý kinh doanh hay không? Có phải thông báo cho cơ quan thuế hay không? Và phải thông báo trước bao lâu? Xin cảm ơn tư vấn của Công ty.

Luật sư tư vấn:
Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, khoản 1 Điều 200 quy định về quyền và nghĩa vụ thông báo khi tiến hành ngừng kinh doanh của Doanh nghiệp như sau:
Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
Khi Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực (ngày 01/01/2021), khoản 1 Điều 206 quy định về nghĩa vụ và thời hạn thông báo khi ngừng kinh doanh như sau:
Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, khi muốn ngừng kinh doanh, bạn phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc (thay vì 15 ngày như quy định cũ).

Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định như sau:
Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kế từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế

Theo quy định pháp luật trên, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan thuế, do đó, bạn không cần thiết phải gửi thông báo bằng văn bản đến Cơ quan thuế.