Untitled 2
Khoa học và công nghệ thông tin rất quan trọng trong cuộc sống

Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Luật số 67/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Công nghệ thông tin, quy định về quyền của tổ chức cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin như sau:

1.  Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có các quyền sau đây:

Thứ nhất : Tìm kiếm, trao đổi, sử dụng thông tin trên môi trường mạng, trừ thông tin có nội dung quy định tại khoản2 Điều 12 của Luật này;

Thứ hai: Yêu cầu khôi phục thông tin của mình hoặc khôi phục khả năng truy nhập đến nguồn thông tin của mình trong trường hợp nội dung thông tin đó không vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật này;

Thứ ba : Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật trong trường hợp bị từ chối việc khôi phục thông tin hoặc khôi phục khả năng truy nhập đến nguồn thông tin đó;

Thứ tư : Phân phát các địa chỉ liên lạc có trên môi trường mạng khi có sự đồng ý của chủ sở hữu địa chỉ liên lạc đó;

Thứ năm : Từ chối cung cấp hoặc nhận trên môi trường mạng sản phẩm, dịch vụ trái với quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về việc đó.

2.  Tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghệ thông tin có các quyền sau đây:

Thứ nhất:  Nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin;

Thứ hai :  Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin; số hóa, duy trì và làm tăng giá trị các nguồn tài nguyên thông tin.

3.  Cơ quan nhà nước có quyền từ chối nhận thông tin trên môi trường mạng nếu độ tin cậy và bí mật của thông tin đó được truyền đưa qua môi trường mạng không được bảo đảm.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chính sách an ninh mạng của 1 số nước trên thế giới - internet

Chính sách an ninh mạng của 1 số nước trên thế giới

Câu hỏi: EU, Mỹ, Đức, Trung Quốc là những cường quốc mạnh về an ninh …

Chat Zalo: 0904340664