Untitled 2
hội thảo về ứng dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống
hội thảo

Nguyên tắc chung về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Theo Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 đã đưa ra Nguyên tắc chung  cho  hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin như sau :

Thứ nhất : Tổ chức, cá nhân có quyền tiến hành các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thứ hai : Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội,  đối ngoại,  quốc phòng, an ninh;  hoạt động phòng,  chống lụt,  bão,  thiên tai,  thảm họa khác,  cứu hộ,  cứu nạn và các hoạt động khác được Nhà nước khuyến khích.

Thứ ba : Tổ chức,  cá nhân tiến hành hoạt động viễn thông,  hoạt động phát thanh,  truyền hình trên môi trường mạng phải thực hiện các quy định của pháp luật về viễn thông,  báo chí và các quy định của Luật này.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chính sách an ninh mạng của 1 số nước trên thế giới - internet

Chính sách an ninh mạng của 1 số nước trên thế giới

Câu hỏi: EU, Mỹ, Đức, Trung Quốc là những cường quốc mạnh về an ninh …

Chat Zalo: 0904340664