Sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng sắp có quy định mới.

0
710

Sau 7 năm thực hiện, Nghị định 72/2013/2013 (Nghị định 72) về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã bộc lộ những khoảng trống pháp lý: chưa có quy định trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu; vấn đề quản lý game xuyên biên giới; …

Nhằm quản lý tốt hơn môi trường Internet và thông tin trên không gian này, Chính phủ Việt Nam quyết định sửa đổi, bổ sung nghị định này. 

Bài viết này sẽ tập trung đi vào những sửa đổi, bổ sung quan trọng liên quan đến hai vấn đề trong bản dự thảo: trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới và dịch vụ trung tâm dữ liệu. 

Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới 

 • Dự thảo đã đề xuất mở rộng phạm vi yêu cầu phải hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông (“Bộ TT&TT”) gỡ bỏ hoặc chặn quyền truy cập và nội dung bất hợp tác cho những tài khoản có hơn 100 nghìn lượt người truy cập hàng tháng. 
 • Dự thảo đặt ra một số nghĩa vụ bổ sung cho nhà cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới như sau: 
  • Chặn truy cập vào các dịch vụ bất hợp pháp theo yêu cầu của Bộ TT&TT;
  • Thoả thuận hợp tác với báo chí Việt Nam khi cung cấp thông tin trích nguồn từ báo chí địa phương theo các quy định về quyền tác giả;
  • Thành lập bộ phận tiếp nhận, xử lý và phản hồi các yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam, đồng thời giải quyết và phản hồi các khiếu nại của người dùng Việt Nam; 
  • Chỉ cho phép các tài khoản, trang cộng đồng, kênh nội dung Việt Nam đã thông báo thông tin liên hệ với Bộ TT&TT được livestream và tham gia các dịch vụ tạo doanh thu dưới mọi hình thức, trong trường hợp dịch vụ cung cấp thông tin xuyên biên giới thông qua mạng xã hội;
  • Công khai các chính sách và quy trình hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề về an toàn, an ninh mạng; 
 • Dự thảo bắt buộc các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới phải thiết lập cơ chế gỡ/ hạn chế nội dung theo yêu cầu của Bộ TT&TT và tạm thời khoá/xoá nội dung theo yêu cầu của người dùng Việt Nam liên quan đến hai loại vi phạm nội dung sau: 
  • Thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em;
  • Thông tin xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, tổ chức khác. 

Dịch vụ trung tâm dữ liệu 

 • Dự thảo bổ sung quy định yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu phải đăng ký giấy phép kinh doanh cho Bộ TT&TT. Đặc biệt, các thương nhân kinh doanh dịch vụ này xuyên biên giới phải thông báo với Bộ TT&TT. 

Bản dự thảo được ban hành vào ngày 5/7/2021 và đang được lấy ý kiến đến hết ngày 5/9/2021.