Rút vốn ra khỏi doanh nghiệp – làm sao để thuận cho cả đôi bên

0
112

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có những trao đổi về phương pháp rút vốn hiệu quả ra khỏi doanh nghiệp để tối thiểu hóa rủi ro pháp lý cũng như tài chính trong chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp. Trên đây là nội dung chi tiết: