Bị chiếm quyền sở hữu trí tuệ – cách thức xử lý ra sao?

0
186

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có những trao đổi về cách thức xử lý, giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong trường hợp bị chiếm quyền sở hữu trí tuệ trong chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp. Trên đây là nội dung chi tiết: