Untitled 2

Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép kinh doanh hoạt động MBHH và giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài muốn sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép kinh doanh hoạt động MBHH và giấy phép lập cơ sở bán lẻ thì cần chú ý tới các vấn đề pháp lý sau:

Thứ nhất: Phạm vi, đối tượng áp dụng

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất (Chỉ áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp riêng Giấy phép kinh doanh) gồm:

– Sửa đổi thông tin đăng ký;

– Cấp lại giấy phép kinh doanh / giấy phép lập CSBL do bị rách, nát, bị cháy hoặc tiêu chủy một phần.

 Thứ hai: Trình tự thực hiện

  Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

– Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Thụ lý hồ sơ.

+ Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, TB tình trạng đang xử lý của h/sơ hoặc phê duyệt / trình UBND Thành phố phê duyệt).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phân “một cửa”.

Thứ ba: Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

Trường hợp sửa đổi thông tin:

1.      Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh theo mẫu BM-HAPI-11-19;

2.      Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫu BM-HAPI-11-22;

3.      Các tài liệu liên quan đến nội dung sửa đổi.

4.      Giấy phép kinh doanh đã được cấp (bản chính).

5.      Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đã cấp (bản chính)

Trường hợp cấp lại:

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh / Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo mẫuBM-HAPI-11-20 ;

2. Phần bản gốc còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, bị cháy hoặc tiêu hủy một phần; hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép kinh doanh, hoặc bản giải trình lý do có cam kết của doanh nghiệp trong trường hợp bị rách, nát, bị cháy hoặc tiêu hủy toàn bộ.

b) Số lượng hồ sơ:   08 bộ (01 bộ gốc và 07 bộ sao).

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

ngoai tệ

Thủ tục chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Câu hỏi: Công ty tôi đang muốn thực hiện hoạt động đầu tư ở Hàn …

Chat Zalo: 0904340664