Untitled 2
insurance

Thành lập công ty môi giới bảo hiểm 100% vốn trong nước

Câu hỏi:  Chào Luật sư, chúng tôi bao gồm mấy anh em đều là người Việt Nam đang có ý định kinh doanh dịch vụ môi giới bảo hiểm. Luật sư có thể cho tôi biết: pháp luật có quy định như thế nào về điều kiện kinh doanh lĩnh vực này, chúng tôi cần chuẩn bị hồ sơ như nào, tài liệu, giấy tờ nào, và thủ tục thực hiện ra sao. Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến việc thành lập công ty môi giưới bảo hiểm 100% vốn trong nước, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo các quy định pháp luật hiện hành, để thành lập một công ty môi giới bảo hiểm cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập công ty môi giới bảo hiểm:
 • Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
 • Góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;
 • Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 • Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp.
 • Điều kiện đối với công ty môi giới bảo hiểm dự kiến được thành lập:
 • Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ.
 • Có loại hình doanh nghiệp và Điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm.
 • Nguồn vốn thành lập phải là nguồn hợp pháp; không sử dụng tiền vay hoặc uỷ thác đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào để góp vốn.
 • Trong vòng 06 tháng kể từ ngày được chấp thuận về nguyên tắc, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đóng đủ vốn điều lệ và nộp Bộ Tài chính xác nhận của ngân hàng về số vốn điều lệ đã đóng vào tài khoản phong tỏa của từng tổ chức, cá nhân theo danh sách đã đăng ký tại hồ sơ xin cấp giấy phép.
 • Các chức danh quản trị, điều hành như Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty), Giám đốc chi nhánh; Trưởng văn phòng đại diện; người đứng đầu các bộ phận nghiệp vụ đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành.
 • Đáp ứng các điều kiện về công nghệ thông tin đối với hoạt động nghiệp vụ, kế toán – tài chính, đầu tư, cán bộ thông tin và đáp ứng các điều kiện về cơ sở hạ tầng.

Mô tả phạm vi dịch vụ

– Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

 • Thông báo cho Khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Soạn thảo các tài liệu trong hồ sơ thực hiện thủ tục bằng tiếng Việt;
 • Trao đổi với Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền.

– Thủ tục cấp phép:

 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền;
  • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
  • Cập nhật cho Khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có) và nhận kết quả hồ sơ

– Thủ tục sau cấp phép:

 • Thực hiện thủ tục cấp con dấu pháp nhân và đăng ký mẫu dấu;
 • Thực hiện thủ tục đăng bố cáo theo quy định;
 • Hỗ trợ Khách hàng mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Thời hạn cung cấp dịch vụ

Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 10 ngày làm việc.

Thực hiện thủ tục: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đã ký, đóng dấu từ Khách hàng, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật như sau:

 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ: 21 ngày (Bộ Tài chính có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ). Chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 06 tháng kể từ ngày thông báo. Thời gian xem xét sẽ được tính lại kể từ ngày nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: 60 ngày (Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động).

Lưu ý: Nhằm tránh hiểu nhầm, chúng tôi xác nhận rằng, mặc dù có quy định về thời gian xử lý hồ sơ như nêu trên nhưng thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể bị kéo dài hơn trên thực tế do cơ quan có thẩm quyền phải tham vấn ý kiến của các ban ngành, bộ liên quan trước khi cấp phép. Trong điều kiện đó, SB Law sẽ nỗ lực một cách hợp lý để thúc đẩy tiến độ công việc nhằm nhận được kết quả cấp phép trong thời gian sớm nhất.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664