Untitled 2

Thay đổi địa chỉ hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài

Khi khách hàng có nhu cầu thay đổi địa chỉ hoạt động và tiến hành điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, S&B Law có thể cung cấp dịch vụ pháp lý với các công việc sau:

 1. 1.     Chúng tôi dự kiến rằng, gói tư vấn sẽ được thực hiện như sau:

–         Bước 1: Điều chỉnh địa chỉ trụ sở của Chi nhánh trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

–         Bước 2: Thay đổi con dấu Chi nhánh tại cơ quan Công an.

–         Bước 3: Thông báo lên Cục thuế về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Chi nhánh

–         Bước 3: Đăng bố cáo trên 03 số báo TW về việc doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh

2. Dự kiến lộ trình thực hiện cụ thể các bước như sau:

a.       Chuẩn bị hồ sơ pháp lý: Chúng tôi sẽ thu thâp thông tin và tài liệu cần thiết từ Quý Khách hàng. Sau khi nhận được thông tin cần thiết từ Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật cũng như theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Hồ sơ đăng ký sẽ được gửi tới Quý Khách hàng để rà soát và cho ý kiến nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung trong hồ sơ đăng ký. Sau khi cập nhật hồ sơ dựa trên ý kiến của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của của cơ quan chức năng về hồ sơ đăng ký. Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi toàn bộ hồ sơ để Quý Khách hàng ký. Thời hạn để hoàn tất bước này dự kiến 05 ngày làm việc.

b.       Nộp hồ sơ đăng ký lên cơ quan chức năng: Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ có chữ ký và đóng dấu, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng. Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, Quý Khách hàng sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh điều chỉnh.

c.       Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 10 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh điều chỉnh, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như đăng bố cáo trên báo chí, thay đổi con dấu chi nhánh và hoàn tất việc thông báo lên cơ quan thuế.

Chúng tôi cũng lưu ý rằng, dự kiến lộ trình thực hiện các công việc cụ thể trên đây hoàn toàn dựa trên các thông tin sơ bộ do Quý Khách hàng cung cấp. Trong trường hợp thông qua nghiên cứu hồ sơ, nếu nhận thấy thời gian thực hiện công việc có thể kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu, S&B Law sẽ thông báo cho Quý Khách hàng.

 1. 3.                 Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Mô tả phạm vi dịch vụ

 1. 1.     Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn :
 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin điều chỉnh;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
 1. 2.     Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận:
 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm, nếu có và hỗ trợ khách hàng trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh.
 1. 3.     Thủ tục sau cấp phép:
 • Đăng bố cáo về thay đổi đăng ký hoạt động chi nhánh.
 • Thay đổi con dấu (nếu có);
 • Thông báo lên Cụ thuế về việc thay đổi trụ sở chi nhánh.

4.       Tài liệu chuyển giao

Tài liệu chuyển phát bao gồm các tài liệu được soạn thảo bằng tiếng Việt để nộp tại cơ quan cấp phép. Quý Khách hàng sẽ rà soát, phê duyệt và ký các tài liệu này.

 

 


 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664