Untitled 2
thay đổi người đại diện theo pháp luật
đại diện pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật và địa chỉ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Khách hàng) có nhu cầu tư vấn pháp lý về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nhằm: (i) thay đổi Người đại diện theo pháp luật; và (ii) thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Khách hàng, SB Law là một công ty luật được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đủ khả năng và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng về các vấn đề nêu trên theo quy định pháp luật Việt Nam.

Phạm vi tư vấn, phương thức và thời gian tư vấn

1.1   Phạm vi tư vấn:

–   Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

–   Chuẩn bị hồ sơ (bản tiếng Anh và tiếng Việt) về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

    Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

    Đại diện cho Khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong quá trình rà soát, xem xét đơn và cung cấp bản giải trình và/hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu;

–    Cập nhật thông tin về tiến trình giải quyết hồ sơ đến Khách hàng;

–    Nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bàn giao cho Khách hàng.

–     Đăng bố cáo về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Khách hàng.

1.2    Phương thức tư vấn:

Soạn thảo, nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền và bàn giao kết quả cho Khách hàng.

1.3    Thời hạn thực hiện:

–    Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký hợp đồng dịch vụ pháp lý, SB Law sẽ gửi đến Khách hàng Danh mục thông tin và tài liệu cần thiết cho việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

–     Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin và giấy tờ cần thiết từ Khách hàng, SB Law sẽ gửi tới Khách hàng bộ hồ sơ để Khách hàng rà soát và ký xác nhận;

–     Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu đã ký được cung cấp bởi Khách hàng, SB Law sẽ nộp bộ hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh;

–     Trong vòng 15-30 (mười lăm đến ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh, SB Law sẽ nhận Giấy xác nhận về việc thay đổi Người đại diện pháp luật;

–     Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, SB Law sẽ đăng bố cáo về nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Khách hàng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664