Untitled 2
Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà nội

Thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh.

Để thực hiện việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp cần chú ý một số nội dung cơ bản sau:

1. Vấn đề Thuế

Vấn đề thuế của công ty sẽ phải được quyết toán và tại thời điểm thay đổi địa chỉ từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp sẽ phải nộp công văn xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành việc quyết toán thuế và cam kết doanh nghiệp không có các khoản nợ với cơ quan thuế và doanh nghiệp được phép chuyển trụ sở và đăng ký với cơ quan thuế tại địa chỉ mới.

2. Một số ngành nghề có điều kiện hoặc được yêu cầu không hoạt động tại trụ sở.

Việc chuyển đổi trụ sở cũng liên quan đến một số ngành nghề trong giấy phép sẽ phải cam kết không được hoạt động tại trụ sở chính, ví dụ các ngành sản xuất, xưởng chế biến gỗ, hải sản….

3. Tên của Công ty.

Vấn đề tên của Công ty cũng cần cân nhắc khi thực hiện việc chuyển trụ sở khác tỉnh.

Trong trường hợp công ty đã thành lập từ lâu, tuy nhiên do hệ thống dữ liệu tên của sở kế hoạch đầu tư Hà Nội chưa đồng bộ với hệ thống tên của sở Kế hoạch và đầu tư Hồ Chí Minh và các tỉnh khác nên rất có khả năng khi chuyển tên lên Tp HCM thì doanh nghiệp sẽ bị trùng với 1 tên của doanh nghiệp khác đã tồn tại trong hệ thống dữ liệu toàn quốc. Tùy vào thời điểm đăng ký và thứ tự ưu tiên của thời gian đăng ký tên doanh nghiệp mà công ty sẽ bị yêu cầu thay đổi tên hay không.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trả nợ thay công ty được không?

Câu hỏi: Nếu chủ sở hữu công ty TNHH 01 thành viên đứng ra nhận …

Chat Zalo: 0904340664