Untitled 2

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

Thời gian

 

Nội dung

 

Chi tiết

 

5 – 10 ngày

 

Tra cứu nhãn hiệu

 

Tiến hành tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ đối với các nhãn hiệu kể trên

 

5 ngày

 

Soạn thảo hồ sơ

 

Tháng 1 đến 2

 

Thẩm định hình thức

 

Đơn sẽ được thẩm định về hình thức:

–         đủ các tài liệu cần thiết

–         phân nhóm các sản phẩm/dịch vụ

Kết quả:  Cục SHTT sẽ ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và gửi cho Người Nộp Đơn.

 

Tháng 3 đến 4

 

Công bố Đơn trên Công báo

 

Công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp và được chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung

 

Tháng 5 đến 11

(có thể kéo dài thêm 2 tháng)

 

Thẩm định nội dung

 

Mục đích của giai đoạn này là xem xét xem nhãn hiệu xin đăng ký có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật không.

 

  • Nếu nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục SHTT sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Người Nộp Đơn;
  • Nếu nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục SHTT sẽ ra Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung (từ chối) và Người Nộp Đơn có 02 tháng để trả lời Thông báo này.

 

Tháng 11 đến 13

 

Cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 

Đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ: Cục SHTT sẽ ra Thông báo cấp bằng và nộp lệ phí cấp bằng. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp cho người nộp đơn và được ghi nhận trong hệ thống dữ liệu quốc gia.

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664