Untitled 2
nhà ở

Thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với chủ sở hữu là cá nhân nước ngoài

Câu hỏi: Tôi là Mai Anh, ở Hà Nội. Luật sư cho tôi hỏi: Có quy định cụ thể về thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với chủ sở hữu là người nước ngoài hay không?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ quy định tại Điểm c, khoản 2, Điều 161 Luật Nhà ở 2014 quy định như sau:

“Đối với cá nhân nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ nếu có nhu cầu; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận”

Như vậy, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nhưng không quá 50 năm. Nếu hết thời hạn được sở hữu, cá nhân nước ngoài muốn tiếp tục sở hữu nhà ở thì phải làm đơn yêu cầu gia hạn thời gian sở hữu cho đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mua chung cư trả góp

Phần sở hữu chung và riêng của nhà chung cư

Câu hỏi: Nhà tôi ở chung cư, 3 hôm nay hàng xóm nhà tôi có …

Chat Zalo: 0904340664