Thống kê về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

0
10

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhận thức của doanh nghiệp về đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu đã tăng lên, hiện tại, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu ngày càng tăng, phản ánh sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

Theo thống kê từ Cục sở hữu trí tuệ (NOIP), số liệu đăng ký nhãn hiệu năm 2012 như sau

–         Năm 2012, NOIP nhận 29.578 đơn đăng ký NH quốc gia, xử lý 29.363 đơn trong đó từ chối bảo hộ 7.569 đơn, chấp nhận bảo hộ 20.042 đơn;

–         Nhận 5.074 đơn đăng ký NH quốc tế có chỉ định Việt Nam theo hệ thống Madrid, xử lý 4.901 đơn, trong đó từ chối bảo hộ 1.324 đơn, chấp nhận bảo hộ 3.577 đơn.

–         Năm 2012 NOIP nhận 113 đơn đăng ký quốc tế NH có nguồn gốc Việt Nam các loại (trong đó có 83 đơn nộp mới và 30 đơn sửa đổi, gia hạn, hạn chế danh mục sản phẩm, dịch vụ…)

–         Việt Nam đã có một hệ thống các chế tài thực thi quyền sở hữu công nghiệp bao gồm hành chính, dân sự và hình sự, cũng như một hệ thống các cơ quan thực thi bao gồm: Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế, Thanh tra khoa học công nghệ, Tòa án và Hải quan.

Bảng thống kê Đơn đăng ký NH quốc gia nộp từ 2000 – 2012 tại NOIP.

Năm

NNĐ Việt Nam

NNĐ nước ngoài

Tổng số

2000

3483

2399

5882

2001

3095

3250

6345

2002

6560

2258

8818

2003

8599

3536

12135

2004

10641

4275

14916

2005

12884

5134

18018

2006

16071

6987

23058

2007

19653

7457

27110

2008

20831

6882

27713

2009

22378

6299

28677

2010

21204

6719

27923

2011

22368

5838

28206

2012

22838

6740

29578

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Please enter your comment!
Please enter your name here