Thông tư mới của Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

0
175

Ngày 21 tháng 01 năm 2013, Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành  Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT  hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2013.

Theo đó, khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đặc biệt trong trường hợp có sự mâu thuẫn về nội dung giữa Giấy chứng nhận đăng ký lưu trữ dữ liệu điện tử và Giấy chứng nhận bằng văn bản, Giấy chứng nhận có giá trị pháp lý là Giấy chứng nhận có nội dung được ghi theo nội dung trong hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp.

Để tìm hiểu chi tiết các quy định của Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT, Quý khách download theo đường link sau