Untitled 2

Hồ sơ địa chính

Ngày 19 tháng 05 năm 2014 Bộ tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư Số: 23/2014/TT-BTNMT.

Nội dung chính quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014. Thông tư này thay thế các Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT; Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

Quy định bổ sung đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình cá nhân không có chứng minh thư nhân dân hoặc chứng minh thư quân đội nhân dân thì ghi Giấy khai sinh số……. Đối với trường hợp là Tổ chức thì cần ghi tên tổ chức: tên giấy tờ, số và ngày ký của giấy tờ pháp nhân nay bổ sung thêm cơ quan ký giấy tờ pháp nhân đó.

Mục đích sử dụng đất: Tại nhóm đất nông nghiệp bỏ loại đất “Đất cỏ dùng vào chăn nuôi” ; Tại nhóm đất phi nông nghiệp: Bổ sung thêm các loại đất ” Đất xây dựng cơ sở ngoại giao, Đất cụm công nghiệp,  Đất thương mại dịch vụ, Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Đất sinh hoạt cộng đồng, Đất vui chơi giải trí và Đất công trình công cộng khác”.

Nguồn gốc sử dụng đất: đối với  Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất mà phải cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền thì ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền (như nhận chuyển đổi; nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế; được tặng cho; nhận góp vốn; trúng đấu giá; xử lý nợ thế chấp; giải quyết tranh chấp; do giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện quyết định (hoặc bản án) của Tòa án; thực hiện quyết định thi hành án;…); tiếp theo ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu và được thể hiện theo quy định tại Thông tư này.

Các bạn có thể download thông tư tại đây Thông tư số 23_2014_TT_BTNMT ngày 19_5_2014 của Bộ tài nguyên và môi trường qui định về hồ sơ địa chính

Xem thêm video của Luật sư SBLaw

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh

Câu hỏi: Em hiện cư trú tại H. Củ Chi – Tp. HCM. Em có …

Chat Zalo: 0904340664