Untitled 2

Quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Theo đó, quy định một thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh có cùng tên gọi trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Và có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn.

Qui định điều kiện cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam thì thương nhân nước ngoài phải được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên..v.v..

Đồng thời, thương nhân nước ngoài phải đã hoạt động ít nhất 01 năm kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký đối với đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; ít nhất 05 năm đối với Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập VPĐD hoặc Chi nhánh thì Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Cơ quan cấp Giấy phép; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2016.

Nghị định này ban hành thay thế cho Nghị định 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Các bạn có thể download Nghị định 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 tại đây: 07.2016.ND.CP

Xem them video về Tư vấn mở văn phòng đại diện tại Việt Nam của Luật sư SBLaw

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Câu hỏi: Thủ tục và điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư …

Chat Zalo: 0904340664