Untitled 2
Nhung diem moi ve dang ky doanh theo phap luat hien hanh

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ
Doanh nghiệp hỏi: Tôi là một thương nhân, tôi có nhu cầu muốn đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển gaio công nghệ. Mong được Luật sư tư vấn cho tôi cần làm gì để được cấp giấy chứng nhận đăng ký?
Luật sư trả lời: Xin chào Quý thương nhân! Tôi xin gửi tới Quý thương nhân thông tin tư vấn về vấn đề cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ như sau:
Căn cứ theo Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Để được cấp giấy chứng nhận bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ, cá nhân, tổ chức cần làm như sau:
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với công nghệ thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư.
– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với trường hợp trước đây đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

* Trình tự thực hiện:
– Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và phí thẩm định đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ.
– Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ) tổ chức xem xét hồ sơ:
+ Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng được các yêu cầu theo những quy định hiện hành, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ.
+ Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (theo mẫu);
+ Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bổ sung, sửa đổi bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài;
+ Văn bản về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp đồng: bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép phù hợp ngành nghề được hoạt động;
+ Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên ký tên trong hợp đồng;
+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước);
+ Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ).
– Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc.
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
* Lệ phí: Theo văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính.
* Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải đăng ký?

Câu hỏi: Bên Công ty mình muốn chuyển giao công nghệ, không biết có bắt …

Chat Zalo: 0904340664