Thủ tục dán nhãn thương hiệu

0
131

Câu hỏi: Bên mình có nhập khẩu một số mặt hàng điện tử từ Trung Quốc. Hiện bên mình đang có nhu cầu dán nhãn thương hiệu của công ty lên sản phẩm đã được nhập khẩu về. Mong luật sư tư vấn giúp mình về các thủ tục liên quan ạ.

Luật sư tư vấn:

Công ty luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa thì nhãn hàng hóa được quy định như sau:

  1. Nhãn gốc của hàng hóa là nhãn thể hiện lần đầu do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa;
  2. Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu;

Theo thông tin bạn đưa ra ở trên thì hàng hóa của bạn đã được nhập khẩu từ Trung Quốc về, tức hàng hóa đó đã được dán nhãn gốc thì mới được thông quan về Việt Nam. Vậy, yêu cầu của bạn về việc dán nhãn thương hiệu của công ty mình lên sản phẩm đã có thương hiệu trước đó sẽ không được chấp nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp doanh nghiệp của bạn thuê một đối tác nước ngoài gia công sản phẩm và có thoả thuận sử dụng nhãn hiệu bạn đã đăng ký đến gắn lên sản phẩm thì thoả thuận này là hợp pháp). Công ty bạn sẽ chỉ được dán nhãn phụ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 và các khoản 3, 4 Điều 8 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc, cụ thể như sau:

  1. Nhãn phụ sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định này.
  2. Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc.
  3. Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa.