Untitled 2

Thủ tục đề nghị chấp thuận xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

Ngày 26/12/2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Thông tư số 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép.

Thông tư quy định, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối khi có nhu cầu thực hiện từng lần xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt phải lập 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt theo từng lần gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho NHNN chi nhánh Thành phố Hà Nội hoặc NHNN chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt và bao gồm các tài liệu như:

–         Văn bản đề nghị chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt do người đại diện theo pháp luật; người được ủy quyền hoặc người được phân cấp ủy quyền của ngân hàng được phép ký;

–         Hợp đồng xuất khẩu (nhập khẩu) ngoại tệ tiền mặt ký kết với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nước ngoài;

–         Quy định nội bộ của ngân hàng về hoạt động xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt và giấy ủy quyền trong trường hợp người ký đơn xin chấp thuận là người đại diện theo ủy quyền của ngân hàng đó.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nêu trên, NHNN chi nhánh Thành phố Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chấp thuận việc xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng được phép; trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2014 và thay thế Quyết định số 19/2001/QĐ-NHNN ngày 12/01/2001.

Công ty luật  S&B Law xin mời bạn download tại đây: 33_2013_TT-NHNN_13222355

Nguồn: www.luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam hợp pháp hóa các hoạt động kinh doanh cá cược

Ngày 24 tháng 01 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2017/NĐ – …

Chat Zalo: 0904340664