Untitled 2

Tiêu chí để đánh giá một nhãn hiệu mạnh

Nhãn hiệu có vai trò quan trọng trong việc xâm nhập thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và là một trong những công cụ để cạnh tranh trên thương trường. Đặc biệt trong giai đoạn hội nhập hiện nay nhãn hiệu phải thường xuyên được đo lường đánh giá để từ đó có những chiến lược và kế hoạch để phát triển nhãn hiệu, giữ vững vị thế của mình trên thị trường. Như vậy việc đo lường nhãn hiệu rất cần thiết để biết được nhãn hiệu của mình là gì để từ đó phát triển.

 Theo như tác giả tìm hiểu hiện nay mô hình đo lường nhãn hiệu của Interbrand rất có ích trong việc đo lường nhãn hiệu, nội dung của mô hình này bao gồm bảy yếu tố của một nhãn hiệu mạnh

+ Thị trường 10% của sức mạnh nhãn hiệu: Nhãn hiệu kinh doanh trong một thị trường mà thị hiếu tiêu dùng sử dụng sản phẩm đó ổn định thì nhãn hiệu đó được đánh giá cao hơn.

+ Sự ổn định: 15% sức mạnh nhãn hiệu. Nhãn hiệu được hình thành trước thường được đánh giá cao hơn ở bất cứ thị trường nào vì họ đã có nhiều khách hàng trung thành

+ Dẫn đầu: 25% sức mạnh nhãn hiệu. Một nhãn hiệu dẫn đầu thị trường có giá trị rất cao vì nó đã chiếm được ưu thế về thị phần.

+ .Xu hướng lợi nhuận: 10% sức mạnh nhãn hiệu. Interbrand cho rằng nhãn hiệu có một xu hướng thu được lợi nhuận trong dài hạn sẽ có sức mạnh hơn các nhãn hiệu khác do duy trì được sự ổn định và gần gũi với người tiêu dùng.

+ Sự hỗ trợ: 10% sức mạnh nhãn hiệu. Nhãn hiệu được chú trọng đầu tư và hỗ trợ sẽ mạnh hơn các nhãn hiệu khác. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này không những về mặt số lượng mà còn về mặt chất lượng.

+ Giới hạn địa lý: 25% sức mạnh nhãn hiệu. Những nhãn hiệu đã hiện diện và được chấp nhận trên thế giới sẽ mạnh hơn các nhãn hiệu vùng hoặc quốc gia vì chúng ít bị tổn thương do cạnh tranh. Những nhãn hiệu này có tài sản nhãn hiệu rất lớn.

+ Sự bảo vệ: 5% sức mạnh nhãn hiệu. Nhãn hiệu được bảo vệ bằng luật pháp và bản quyền quốc tế là yếu tố cuối cùng của mô hình đo lường độ mạnh nhãn hiệu của Interbrand.

Mô hình trên chưa hoàn hảo xong đã phần nào đưa ra những tiêu chí đánh giá cho một nhãn hiệu mạnh. Để từ đó chủ sở hữu nhãn hiệu biết được nhãn hiệu của mình như thế nào và có những kế hoạch để phát triển nhãn hiệu của mình cho phù hợp với sự thay đổi của nền kinh tế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664