Untitled 2
lập hộ kinh doanh cá thể
lập hộ kinh doanh cá thể

Tờ khai lập hộ kinh doanh cá thể

Khi bạn có nhu cầu lập hộ kinh doanh cá thể, bạn cần làm tờ khai, SBLAW giới thiệu mẫu tờ khai để Quý khách hàng tham khảo và tiến hành đăng ký với UBND cấp Huyện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2018

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tôi là:

Giới tính:

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh                       Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số:

Ngày cấp:                      Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Điện thoại:                                              Fax:

Email:                                                     Website:

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

  1. Tên hộ kinh doanh: HỘ KINH DOANH………………………………………………………….
  2. Địa điểm kinh doanh: 

Điện thoại:                                                                Fax: …………………………

Email: …………………………………………         Website: ………………

  1. Ngành, nghề kinh doanh:
  2. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ):

  1. Số lượng lao động: 05 người

Tôi thành lập hộ kinh doanh cam kết:

– Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);

– Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

 

 

Các giấy tờ gửi kèm:
– Chứng minh thư nhân dân bản sao chứng thực;

 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

camera hành trình cho phương tiện giao thông

Quy định về lắp camera hành trình cho xe tải.

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp logistic, chúng tôi có câu hỏi gửi luật …

Chat Zalo: 0904340664