Tư vấn, báo giá dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

0
514

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp thời trang, chúng tôi cần SBLAW tư vấn và báo giá dịch vụ đăng ký mã số mã vạch.

Luật sư trả lời: Được biết Qúy Công ty có nhu cầu đăng ký mã số mã vạch. SBLaw là một Công ty có chức năng đại diện xin giấy phép Mã số mã vạch và sẽ cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ như sau:

 
1. Về mã số mã vạch
Việc đăng ký mã số mã vạch được tiến hành tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Văn phòng Mã số mã vạch GS1.
Khi đăng ký, Tổ chức/doanh nghiệp được cấp một dãy mã số bắt đầu là 893……..
Dựa trên mã số này, tổ chức/doanh nghiệp tạo mã vạch cho từng sản phẩm và in lên sản phẩm. Mã số mã vạch thể hiện được thông tin của doanh nghiệp khi quyets mã, hỗ trợ quản lý sản xuất, bán lẻ, lưu kho, xuất nhập khẩu…
 
2. Phạm vi dịch vụ
– Tư vấn toàn diện xoay quanh việc đăng ký và sử dụng mã số mã vạch;
– Soạn hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch dựa trên thông tin mà khách hàng cung cấp;
– Thay mặt Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Văn phòng mã số mã vạch Việt Nam cho đến khi nhận được giấy chứng nhận Quyền sử dụng mã số mã vạch;
– Bàn giao giấy phép cho khách hàng.
 
3. Thời gian tiến hành thủ tục
– Soạn hồ sơ:01 ngày làm việc
– Nhận mã số: 02 ngày làm việc
– Nhận giấy chứng nhận: 01 tháng
 
4. Phí dịch vụ
Phí dịch vụ đăng ký mã số mã vạch dành cho 99 loại sản phẩm hoặc 999 loại sản phẩm là 4.500.000 VNĐ (Đã bao gồm phí nhà nước, phí duy trì, phí dịch vụ nhưng chưa bao gồm 10% VAT)
Phí dịch vụ đăng ký mã số mã vạch dành cho 9999 loại sản phẩm là 5.000.000 VNĐ (Đã bao gồm phí nhà nước, phí duy trì, phí dịch vụ nhưng chưa bao gồm 10% VAT)
 
5. Tài liệu cần cung cấp
– 01 bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh; (Khách hàng cung cấp)
– 01 danh mục sản phẩm và mô tả sản phẩm; (SBLaw soạn thảo dựa trên thông tin của Khách hàng)
– 01 bản đăng ký do SBLAW soạn thảo; (có ký đóng dấu của tổ chức đăng ký mã số mã vạch) 
– 01 Ủy quyền do SBLAW soạn thảo.