Đăng ký mã vạch hàng hóa

0
48

SBLaw gửi đến Quý công ty đề xuất dịch vụ đăng ký mã vạch hàng hóa với nội dung như sau:

1. Phạm vi dịch vụ SBLaw dành cho Quý công ty

SBLaw có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ tiến hành thủ tục đăng ký mã vạch hàng hóa đối với sản phẩm của Quý Công ty, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

– Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký mã vạch hàng hóa cho sản phẩm của Quý Công ty.

– Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký mã vạch hàng hóa.

Theo quy định hiện hành, thời hạn để Quý Công ty được cấp Giấy xác nhận đăng ký mã vạch hàng hóa02 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký, và Quý Công ty có thể sử dụng mã số hàng hóa này để in trên bao bì sản phẩm. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký mã số hàng hóa sẽ được gửi tới Quý Công ty trong vòng 01 tháng kể từ ngày đăng ký.

2. Phí dịch vụ đăng ký mã số mã vạch

Công việc thực hiện

        Phí (VND)*

Đăng kỹ mã số mã vạch tại Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng – Bộ Khoa Học và Công Nghệ

3.500.000

      (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm ngàn đồng)*

* Mức phí trên đã bao gồm lệ phí quốc gia và phí dịch vụ dành cho S&B Law, nhưng chưa bao gồm 10% VAT.

3. Phương thức thanh toán

Việc thanh toán sẽ được tiến hành theo quy trình sau đây:

– Đợt 1: 50% Phí đăng ký mã số hàng hóa sẽ được thanh toán trong thời hạn hai (02) ngày kể từ khi Quý công ty ký xác nhận Thư chào phí này;

– Đợt 2: 50% Phí đăng ký mã số hàng hóa (còn lại) sẽ được thanh toán tại thời điểm S&B Law bàn giao cho Quý Công ty Giấy xác nhận đăng ký mã vạch hàng hóa được cấp từ Trung tâm GS1 Việt Nam.

4.Yêu cầu cung cấp thông tin và tài liệu

Nếu Quý công ty thực sự quan tâm và mong muốn được hỗ trợ thủ tục đăng ký mã số hàng hóa, Quý công ty vui lòng chuẩn bị và cung cấp cho SBLaw các tài liệu sau đây để chúng tôi lập thành bộ hồ sơ:

(i) Bản đăng ký sử dụng mã số hàng hóa: 03 bản gốc (SBLaw cung cấp).

(ii) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Quý Công ty: 02 bản sao chứng thực.

(iii) Bảng đăng ký danh mục sản phẩm: 03 bản gốc (SBLaw cung cấp).