Untitled 2

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền

S&B Law là một trong những đại diện sở hữu trí tuệ lớn và có uy tín tại Việt Nam.

S&B Law là cầu nối giữa khách hàng và Cục sở hữu trí tuệ (NOIP) trong việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Khi Khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu, Khách hàng sẽ ủy quyền cho S&B Law và luật sư sở hữu trí tuệ của chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

 I . CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

  • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam trước khi nộp đơn;
  • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam để KHÁCH HÀNG ký;
  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu Việt Nam;
  • Theo dõi Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho KHÁCH HÀNG về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);
  • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
  • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và bàn giao cho KHÁCH HÀNG khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
  • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam;
  • Cập nhật ngày hiệu lực của GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của S&B và sẽ nhắc nhở KHÁCH HÀNG gia hạn GCN đúng thời hạn.

 II. THÔNG TIN/TÀI LIỆU YÊU CẦU:

–                     Tên và địa chỉ của chủ đơn theo Đăng ký kinh doanh;

–                     Giấy ủy quyền ký và đóng dấu (theo mẫu của S&B Law).

–                     Mẫu nhãn hiệu (bản mềm).

–                     Danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký.

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cơ hội phát triển mới cho sản phẩm gà Thanh Chương

Sản phẩm gà Thanh Chương (Nghệ An) vừa được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ …

Chat Zalo: 0904340664