Untitled 2

Các loại MSMV

1. Các loại MSMV được cấp:

a) Mã doanh nghiệp;

b) Mã số rút gọn (EAN 8);

c) Mã số địa điểm toàn cầu (GLN).

2. Các loại MSMV tổ chức/doanh nghiệp được tự lập:

a) Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN);

b) Mã số địa điểm toàn cầu (GLN);

c) Các loại mã số cho đơn vị hậu cần, tài sản hoặc đối tượng khác khi có nhu cầu sử dụng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Phí cấp mã số mã vạch

1. Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV nộp phí cấp mã số mã vạch khi …

Chat Zalo: 0904340664