Untitled 2

Các trường hợp quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản

+ Trong các trường hợp đặc biệt do Nhà nước quyết định

+ Hội nghị chủ nợ không thành

+ Sau khi có Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật phá sản năm 2014, hành lang pháp lý cho doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách có trật tự

Trong chương trình luật sư doanh nghiệp phát sóng vào tuần 3 tháng 12 năm …

Chat Zalo: 0904340664