Untitled 2
đăng kí bản quyền tác giả

Tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Cục bản quyền

SBLaw cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Cục bản quyền cho Khách hàng với những công việc cụ thể như sau:

 I . CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

  • Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả trước khi nộp đơn;
  • Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc đăng ký bản quyền tác giả;
  • Thay mặt KHÁCH HÀNG nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả.
  • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Bản quyền tác giả (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
  • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền và bàn giao cho KHÁCH HÀNG;

II. THÔNG TIN/TÀI LIỆU YÊU CẦU:

 –    Giấy Ủy quyền (theo mẫu của SBLaw soạn thảo).

–     Giấy cam đoan của tác giả (theo mẫu của SBLaw soạn thảo).

–     02 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu tác phẩm (trong trường hợp Chủ sở hữu là Công ty);

–      Quyết định giao nhiệm vụ (trong trường hợp Chủ sở hữu là Công ty);

–      02 bản sao CMT của tác giả (hoặc các đồng tác giả);

–      02 đĩa chương trình phần mềm muốn đăng ký;

–      02 quyển in bản mô tả chương trình phần mềm cần đăng ký (có dấu giáp lai của công ty); hoặc

–       02 Giao diện cần đăng ký (có dấu giáp lai của công ty);

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664