Untitled 2
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam

Q: Để tiến hành đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam, doanh nghiệp cần phải gửi tài liệu gì cho luật sư?

A: Để có thể tiến hành tư vấn cụ thể cũng như tiến hành nộp đơn tại Việt Nam, doanh nghiệp cần gửi cho SB Law các thông tin như sau:

1. Tên và địa chỉ người nộp đơn (chính xác như trong Giấy chứng nhận đăng ký Kinh doanh nếu người nộp đơn là pháp nhân);

2. Danh mục sản phẩm/dịch vụ dự định đăng ký’;

3. Mẫu nhãn (file mềm – đính kèm qua email);

4. Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm. (ký và đóng dấu Công ty – trong trường hợp người nộp đơn là pháp nhân/ ký – trong trường hợp người nộp đơn là cá nhân)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664