Untitled 2

Tư vấn pháp lý thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp tại Hà Nội, muốn được SBLAW tư vấn thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em.

Luật sư trả lời: Được biết chị đang có nhu cầu tư vấn pháp lý về việc thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống. SBLAW là một công ty luật được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong công việc nêu trên.

​A. Tư vấn sơ bộ​

​I. Điều kiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống:

Tổ chức xin cấp phép hoạt động phải là một trong các đối tượng sau đây:

Các nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, và trung tâm học tập cộng đồng (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

Hoặc 

Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các trung tâm thuộc các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi chung là các đơn vị) có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục.

Có đủ các điều kiện sau: 

Cơ sở vật chất

  1. Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.
  2. Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên

  1. Có đủ điều kiện về sức khoẻ.
  2. Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  3. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

Giáo trình, tài liệu

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

​II. Phạm vi dịch vụ của SBLaw:

  1. Tư vấn toàn diện xoay quanh việc xin cấp phép hoạt động trung tâm đào tạo kỹ năng mềm;
  2. Soạn thảo hồ sơ gồm bản Đề án, kế hoạch hoạt động, công văn xin cấp phép và các tài liệu khác phục vụ cho việc xin phép thành lập Trung tâm;
  3. ​Thay mặt Khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp phép thành lập;
  1. ​Thay mặt Khách hàng nhận bản gốc quyết định thành lập và bàn giao cho Khách hàng.

Việc kết quả thẩm định có đạt hay không phụ thuộc vào công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự của quý Khách hàng.

III. Thời gian tiến hành thủ tục:

Soạn thảo hồ sơ: 04 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng cung cấp đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của SBLaw;

Nộp hồ sơ và nhận kết quả: 25 ngày làm việc

Phí dịch vụ:

​Phí dịch vụ của SBLaw là: 60.000.000 VNĐ/hồ sơ.(Sáu mươi triệu đồng)

Phí trên đã bao gồm phí phí nhà nước​ và thù lao cho SBLaw nhưng chưa bao gồm phí thẩm định, VAT và các chi phí phát sinh nằm ngoài phạm vi dịch vụ của SBLaw.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664