Untitled 2

Luật sư tư vấn rà soát hợp đồng đại lý phân phối

Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật về việc rà soát Hợp đồng đại lý phân phối sản phẩm với đối tác nước ngoài, SBLaw có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng thực hiện yêu cầu trên đây.

1.Phạm vi dịch vụ của SBLaw:

Phạm vi dịch vụ của SBLaw gồm các công việc sau đây:

–    Rà soát các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc ký kết và thực hiện Hợp đồng đại lý phân phối, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

+    Rà soát và đánh giá tính hợp pháp và hợp lệ của việc ký kết Hợp đồng đại lý phân phối trên cơ sở các quy định của pháp luật Việt Nam;

+     Đánh giá các ảnh hưởng pháp lý của các điều khoản Hợp đồng đại lý phân phối đối với các quyền và lợi ích của Quý Công ty.

–      Điều chỉnh, sửa đổi các điều khoản Hợp đồng đại lý phân phối nhằm bảo đảm tốt nhất các quyền và lợi ích hợp pháp của Quý Công ty trong quá trình tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng; và

–      Cập nhật và hoàn thiện bản cuối cùng của Hợp đồng đại lý phân phối theo đề xuất của Khách hàng (tối đa 2 lần).

2.Thời hạn thực hiện:

–        Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định tại Hợp đồng này, SBLaw sẽ chuyển giao Hợp đồng đại lý phân phối đã được rà soát.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

CÁC ƯU ĐÃI VỀ ĐẦU TƯ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Câu hỏi: Các ưu đãi dành cho các nhà đầu tư theo pháp luật Việt Nam …

Chat Zalo: 0904340664