Untitled 2

Vai trò, đặc điểm của thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Trong cấu trúc hệ thống thuế ở mỗi quốc gia, thuế nhập khẩu là một loại thuế có vai trò và ý nghĩa thiết thực, không chỉ tạo nguồn thu cho ngân sách mà nó còn là công cụ hữu hiệu  để Nhà nước kiểm soát hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Vậy, thuế xuất khẩu, nhập khẩu có đặc điểm và vai trò gì?

Về đặc điểm : Thuế xuất khẩu, nhập khẩu có đặc điểm cơ bản sau

– Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là hàng hoá được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Chỉ có những hàng hoá được vận chuyển một cách hợp pháp qua biên giới Việt Nam mới là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

– Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là loại thuế gián thu, tiền thuế phải nộp cấu thành trong giá cả hàng hoá.

– Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân trực tiếp có hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá qua biên giới.

Về vai trò: Cũng giống như các sắc thuế khác thuế xuất khẩu, nhập khẩu thể hiện hai vai trò cơ bản.

Một là, tạo nguồn thu cho ngân sách. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu là một nguồn thu quan trọng, góp phần ổn định trật tự xã hội, chuẩn bị điều kiện và tiền đề cho việc phát triển lâu dài.

Hai là, điều tiết hoạt động nhập khẩu và hướng dẫn tiêu dùng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thuế môn bài

Mức thuế môn bài của doanh nghiệp áp dụng thế nào?

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW cho chúng tôi biết mức thuế môn bài áp …

Chat Zalo: 0904340664