Untitled 2

Về việc làm con dấu của cá nhân môi giới bất động sản

Câu hỏi: “Xin hỏi luật sư. Tôi có các chứng chỉ môi giới bất động sản muốn tự mình môi giới ( luật cho phép không cần thành lập công ty ) nhưng khi hoạt động cần có con dấu chứng nhận hợp đồng môi giới giao dịch về phí, hoa hồng vậy làm con dấu bằng cách nào thì hợp pháp và đúng luật. Cảm ơn luật sư”

Trả lời: Trong trường hợp này, SBLaw xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Theo nghị định Số 58/2001/NĐ-CP về quản lý con dấu thì:
“Con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và một số chức danh nhà nước. Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước”

Theo đó thì con dấu do cá nhân tự làm không thể hiện được vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ do cá nhân đó phát hành hoặc các giấy tờ, hợp đồng ký kết với các bên khác. (Hay không có giá trị pháp lý). Giá trị pháp lý của các hợp đồng do anh ký kết sẽ phụ thuộc vào tính tự nguyện, trung thực trong giao kết hợp đồng, sự phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Anh có thể làm con dấu mang tính chất cá nhân, tuy nhiên thiết kế không được trùng, gây nhầm lẫn với con dấu của các cơ quan, tổ chức nhà nước, tư nhân khác (Dấu hiệu lừa đảo) và chỉ có tính biểu tượng, làm đẹp chứ không có giá trị pháp lý.

Mời Quý vị xem nội dung tư vấn của luật sư SBLAW về sàn giao dịch bất động sản trực tuyến:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664