Untitled 2

Xin được cấp phép kinh doanh nhượng quyền

Khách hàng hỏi:  Như em đã trao đổi qua với luật sư, chúng tôi là công ty có vốn 100% từ nước ngoài. Hiện tại hàng hóa chủ yếu xuất sang các nước khác. Sang năm 2015 công ty chúng tôi có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Ngoài việc trực tiếp bán hàng, công ty chúng tôi có mở thêm hình thức kinh doanh nhượng quyền tại Việt Nam.

Các sản phẩm của bên em là các loại túi, ví da dành cho nam nữ, mang thương hiệu của Pháp.

Thương hiệu này đã được bảo hộ ở các nước Châu Âu, đồng thời ở cả Việt Nam.

Để xin được cấp phép kinh doanh nhượng quyền, luật sư giúp chúng tôi có những thông tin sau:

– Thủ tục, giấy tờ cần phải làm là gì
– Thời gian nhận được cấp phép kinh doanh
– Chi phí.

Chúng tôi cảm ơn luật sư rất nhiều và mong sớm nhận được hồi âm.

Luật sư trả lời: Liên quan đến yêu cầu về tư vấn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam và qua trao đổi bằng điện thoại, chúng tôi hiểu rằng Quý công ty muốn tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam liên quan đến nhãn hiệu đã được đăng ký và bảo hộ của Pháp, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

1. Thủ tục, giấy tờ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 

Theo quy định tại Điều 3 của Nghị định 120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2006/ND-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại thì hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước không cần phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại mà chỉ cần báo cáo cho Sở công thương về hoạt động nhượng quyền thương mại hằng năm.

Do đó, hoạt động nhượng quyền thương mại của Quý công ty theo quy định không phải thực hiện việc đăng ký tại Bộ Công Thương mà chỉ cần thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động nhượng quyền thương mại.

Tuy nhiên, qua trao đổi chúng tôi cũng được biết hiện tại Quý công ty chưa tiến hành kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu đã nêu tại thị trường Việt Nam mà chỉ xuất khẩu tới một số nước nên việc thực hiện nhượng quyền thương mại của Quý công ty là chưa đáp ứng điều kiện được quy định tại khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 35/2006/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 5 đã nêu thì “Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã hoạt động ít nhất 01 năm”. Đây là điều Quý công ty đặc biệt phải lưu ý.

2. Chi phí thực hiện công việc 

Chi phí của chúng tôi cho việc thực hiện các công việc nêu trên như sau”

1 Soạn thảo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam (Hợp đồng mẫu, song ngữ) 10.000.000 đồng

2 Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu tại Việt Nam (Hợp đồng mẫu, tiếng Việt) 30.000.000 đồng

3 Đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam (Mỗi hợp đồng). 4.000.000 Đồng

4 Báo cáo hoạt động nhượng quyền thương mại hàng năm (Mỗi năm) 5.000.000 đồng.

Lưu ý: Các chi phí nêu trên chưa bao gồm 5-10% VAT và các chi phí thực tế phát sinh khác như chi phí ăn ở, đi lại ngoài phạm vi nội thành Hà Nội, chi phí dịch tài liệu, chi phí công chứng, chứng thực, v.v.

Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý công ty các chi phí thực tế này để Quý công ty xem xét trước khi tiến hành bất cứ công việc nào.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664