Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật hợp đồng / Hủy bỏ hợp đồng dân sự
Điều kiện Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa:
Điều kiện Kinh doanh dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa:

Hủy bỏ hợp đồng dân sự

Luật sư cho tôi hỏi nếu tôi có giao kết một hợp đồng dân sự nhưng giờ tôi muốn hủy bỏ thì có được không ạ?

Luật sư trả lời: Hủy bỏ hợp đồng diễn ra khi một bên vi phạm hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Và pháp luật có quy định về vấn đề hủy bỏ hợp đồng như sau:

1.  Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

2.  Bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3.  Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận; nếu không hoàn  trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền.

4.  Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị hủy bỏ phải bồi thường thiệt hại.

Vậy bạn có thể hủy bỏ hợp đồng dân sự mà bạn đã giao kết nhưng bạn phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

 

Tin nổi bật

lao động 1-internet

Chi trả trợ cấp mất việc vì lí do thay đổi cơ cấu, công nghệ

Câu hỏi: Tôi vào làm việc cho công ty X được 3 tháng. Nay do …

Chat Zalo: 0904340664