Untitled 2
don phuong cham dut hop dong dan su

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự

Luật sư cho tôi hỏi việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự được pháp luật quy định như nào?

Luật sư trả lời: Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng là trường hợp nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định chứ không nhất thiết phải có sự vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật.

Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự như sau:

1.  Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

2.  Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

3.  Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán.

4.  Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị đơn phương chấm dứt phải bồi thường thiệt hại.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664