Bán hợp đồng bảo hiểm với giá thấp hơn giá trị ban đầu

0
171
Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law

Câu hỏi: Thưa Luật sư, trên thị trường có tình trạng bán hợp đồng bảo hiểm với giá thấp hơn giá trị ban đầu rất nhiều. Lý do là vì khách hàng tham gia bảo hiểm bên ngân hàng theo khoản vay, giờ nhượng lại để vớt vát. Tuy không ảnh hưởng gì tới khách hàng, nhưng liệu vi phạm quy định pháp luật cạnh tranh – không được tự ý giảm phí cho khách hàng?

Cách tính giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm chính xác nhất 2022
Bán hợp đồng bảo hiểm với giá thấp hơn giá trị ban đầu

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 26 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi, bổ sung 2010), bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng và doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng đó, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo tập quán quốc tế.

Như vậy, bên mua bảo hiểm vẫn có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm và phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 26 nói trên.

Tuy nhiên, hành vi bán lại hợp đồng bảo hiểm vs giá rẻ hơn có thể vi phạm luật cạnh tranh, bởi hành vi này vi phạm vào điều cấm quy định tại Khoản 6 Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018, cụ thể “Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó.”

Theo đó, hành vi giảm giá hợp đồng bảo hiểm để bán lại vi phạm nghiêm trọng điều cấm của Luật cạnh tranh. Việc này dẫn đến những tác động xấu ảnh hưởng đến những hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp chân chính khiến họ bị thiệt hại về tài chính, mất đi lượng khách hàng từ đó thị phần trên thị trường suy giảm thâm chí có nguy cơ bị phá sản. Hơn nữa, điều này tác động lớn đến nền kinh tế nước ta như nguồn thu doanh nghiệp suy giảm, nhiều doanh nghiệp đóng cửa ảnh hưởng nguồn thuế của nhà nước, khiến các doanh nghiệp nước ngoài e ngại khi đầu tư vào Việt Nam.