Untitled 2
Home / Tag Archives: giải quyết

Tag Archives: giải quyết

Giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

luatsu1

Các tranh chấp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng phổ biến hiện nay. S&B Law là một trong những công ty luật sở hữu trí tuệ thành công trong việc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng của Việt Nam để tiến hành giải quyết các tranh chấp, chống lại hành vi …

Đọc thêm

Phương thức giải quyết tranh chấp bằng con đường tòa án

Luật sư tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh

Mỗi hình thức giải quyết tranh chấp thương mại đều mang những đặc điểm riêng với những ưu điểm và hạn chế nhất định, sự đa dạng trong cơ chế giải quyết tranh chấp là biểu hiện đặc trưng về tính đa dạng của các quan hệ kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Sau đây là …

Đọc thêm

Ưu điểm khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài

Ưu điểm khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường trọng tài

Tranh chấp thương mại là các tranh chấp diễn ra giữa các thương nhân, chủ thể tham gia kinh doanh. Cụ thể, đó là những tranh chấp phát sinh trong quá trình các thương nhân thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mục đích lợi nhuận. Giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài là một phương pháp …

Đọc thêm

Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

Các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

Nói đến kinh doanh trước tiên phải nói đến cạnh tranh và tranh chấp, đây là hai khía cạnh tồn tại cùng với hoạt động kinh doanh. Sau đây là những phương thức giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật : Thương lượng; Hòa giải; Trọng tài thương mại; Tòa án nhân dân. Thương lượng là phương …

Đọc thêm

Phương pháp giải quyết tranh chấp khi đầu tư tại Việt Nam

8

Nhằm đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, Luật đầu tư 2005 quy định phương pháp giải quyết tranh chấp như sau: Thứ nhất, Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải, Trọng tài hoặc …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664