Untitled 2

Giải quyết tranh chấp và xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Các tranh chấp và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng phổ biến hiện nay. S&B Law là một trong những công ty luật sở hữu trí tuệ thành công trong việc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng của Việt Nam để tiến hành giải quyết các tranh chấp, chống lại hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế, quyền tác giả và các đối tượng khác tại Việt Nam.

Dịch vụ sở hữu trí tuệ của S&B Law trong lĩnh vực này gồm:

  • Tư vấn và đại diện theo ủy quyền cho chủ sở hữu quyền trong các tranh chấp và kiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam gồm:

Xem xét, tư vấn và tiến hành khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp;

Tư vấn và tiến hành thủ tục phản đối đơn cấp Văn bằng bảo hộ cho các đối tượng như sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu nhằm giúp khách hàng bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ của mình;

Tư vấn và tiến hành hủy bỏ hiệu lực các Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

  • Đại diện cho chủ sở hữu quyền trong việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

Yêu cầu cơ quan chức năng giám định và đưa ra kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ như sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng;

Gửi thư cảnh báo và yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

Yêu cầu các cơ quan chức năng như thanh tra, quản lý thi trường, hải quan xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ.

Tư vấn và tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền và luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án và trọng tài

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Xử lý vi phạm về bản quyền

Luật sư SBLAW trả lời phóng viên về hành vi vi phạm bản quyền khi …

Chat Zalo: 0904340664