Untitled 2
Home / Tag Archives: nghị định

Tag Archives: nghị định

Các trường hợp không thanh toán bằng tiền mặt

Các trường hợp không thanh toán bằng tiền mặt

Ngày 31/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt, trong đó, đáng chú ý là quy định về các trường hợp không được thanh toán bằng tiền mặt. Cụ thể, các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các tổ chức sử dụng vốn Nhà nước không thanh …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664