Untitled 2
ldd3

Ai có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động khi người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động?

Câu hỏi: Chị H giao kết hợp đồng lao động với công ty A và công ty B. Vậy công ty nào sẽ có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế cho chị H?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ điểm a) khoản 2 Điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định như sau:

“a) Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.”

Như vậy, hợp đồng lao động với công ty nào có mức tiền lương cao nhất thì công ty đó sẽ phải đóng bảo hiểm y tế cho chị H theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Công ty còn lại phải chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

Quy định giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với doanh nghiệp

Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy …

Chat Zalo: 0904340664