Untitled 2

Bán hàng đa cấp phải có vốn tối thiểu 10 tỷ đồng

Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bàn hàng đa cấp (BHĐC) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7. Theo đó, nghiêm cấm các doanh nghiệp BHĐC yêu cầu người tham gia bán hàng phải đặt cọc, đóng tiền hoặc mua hàng hóa dưới bất kỳ hình thức nào để được tham gia mạng lưới BHĐC. Cấm cho người tham gia BHĐC nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng, lợi ích kinh tế khác từ việc dụ dỗ người khác tham gia BHĐC; yêu cầu người tham gia phải tuyển dụng thêm người mới. Cấm BHĐC theo mô hình kim tự tháp và cản trở người ban hàng trả lại hàng hóa. Cấm người tham gia BHĐC lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc hoặc ép buộc người tham gia BHĐC.

Nghị định cũng quy định DN đăng ký BHĐC phải có vốn pháp định là 10 tỷ đồng. DN phải ký quỹ một khoản tiền bằng 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng tại ngân hàng. Việc ký quỹ là nhằm đảm bảo quyền lợi đối với người tham gia BHĐC khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Khách hàng có thể tải văn bản tại đây

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664