Untitled 2

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư

Thông tư 02/2016/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 15/02/2016, thay thế các Thông tư số 08/2008/QĐ-BXD và 05/2014/TT-BXD, để ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. Thông tư có hiệu lực vào ngày 02/04/2016.

Quy chế áp dụng đối với nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp dùng để ở và sử dụng vào các mục đích khác theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13. Theo đó, các chủ thể quản lý, sử dụng nhà chung cư không những phải chú ý các quyền và nghĩa vụ của mình trong việc quản lý và sử dụng nhà chung cư nhất là thực hiện đúng nguyên tắc quản lý, sử dụng được quy định tại Quy chế mà còn phải chú ý đến những quyền lợi và nghĩa vụ pháp luật cho phép tại Luật Nhà ở 2014.

Cơ bản, các chủ thể là đối tượng điều chỉnh của Quy chế trên cần phải thực hiện được đúng theo nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư như: phải sử dụng nhà chung cư đúng công năng, mục đích, nội dung dự án; tuân thủ nội quy quản lý chung cư (đã được Quy chế quy định chi tiết về nội dung), thực hiện đúng thỏa thuận kinh phí quản lý vận hành, trao quyền cho Ban Quản trị (nếu có) đại diện cho các vấn đề liên quan đến quản lý và sử dụng nhà chung cư.

So với văn bản bị thay thế, Quy chế được ban hành cùng với Thông tư 02/2016/TT-BXD có những điểm mới đáng chú ý về: (1) chỗ để xe ô tô (2) thủ tục bàn giao hồ sơ về nhà ở cho Ban Quản trị chung cư.

Để tìm hiểu chi tiết Thông tư số 02/2016/TT-BXD, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau. Thông Tư 02/2016/TT-BXD
Mời quý vị xem thêm nội dung tư vấn của luật sư SBLaw về những điểm lưu ý tránh rủi ro khi mua nhà chung cư:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mua chung cư trả góp

Phần sở hữu chung và riêng của nhà chung cư

Câu hỏi: Nhà tôi ở chung cư, 3 hôm nay hàng xóm nhà tôi có …

Chat Zalo: 0904340664