Untitled 2

Siết chặt điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí tại Việt Nam

Chính phủ đã ban hành nghị định mới về kinh doanh khí thay thế Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và Điều 2 Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng nhằm điều chỉnh một số quy định về kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam.

Nghị định áp dụng với thương nhân, các tổ chức cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí, điều chỉnh các vấn đề liên quan đến kinh doanh khí trong đó có lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu. Tương ứng với từng loại sản phẩm khí, thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu phải đáp ứng được những điều kiện khác nhau về cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh.

So với 02 Nghị định trước, Nghị định 19/2016/NĐ-CP không chỉ quy định chặt về điều kiện xuất, nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) mà còn quy định cả với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khí thiên nhiên nén (CNG). Ngoài việc đáp ứng các điều kiện về cầu cảng, kho tổng dung tích các bồn cúa (ít nhất 3.000 – 60.000 m3 tùy loại),với sản phẩm LPG, thương nhân phải ít nhất phải có đủ số lượng chai, hệ thống phân phối; với sản phẩm LNG, CNG, thương nhân phải sở hữu xe bồn hoặc đường ống vận chuyển tối thiểu 01 năm, sở hữu trạm cấp hoặc trạm nạp đã có giấy chứng nhận.

Để tìm hiểu chi tiết Nghị định số 19/2016/NĐ-CP, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.19.2016.ND.CP.

Mời quý vị xem thêm nội dung tư vấn của luật sư SBLaw về điều kiện kinh doanh của một số lĩnh vực khác:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664