Untitled 2

Mở rộng đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng

Ngày 06 tháng 04 năm 2016, Quốc hội ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 luật liên quan đến lĩnh vực thuế, trong đó có sửa đổi, bổ sung Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 và 31/2013/QH13.

Sau ngày có hiệu lực (01/07/2016), đối tượng không chịu thuế trong Luật thuế GTGT mới được mở rộng như sau:

  • các dịch vụ an sinh, xã hội như dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật.
  • sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.
  • sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt được doanh nghiệp, hợp tác xã mua vào mà chưa chế biến, hoặc chỉ qua sơ chế thông thường không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Bên cạnh mở rộng đối tượng không chịu thuế, Luật thuế GTGT sửa đổi, bổ sung còn quy định sửa đổi, bổ sung thêm về các trường hợp hoàn thuế. Để tìm hiểu chi tiết, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau. Luật số 106/2016/QH13

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

quy-dinh-ve-viec-phan-chia-di-san-thua-ke-theo-di-chuc

Thu nhập từ thừa kế có được miễn thuế không?

Câu hỏi: Tôi là Hương, ở Hà Nội. Tháng 7/2019, ông nội tôi mất có …

Chat Zalo: 0904340664