Untitled 2

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 được ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2015 thay thế cho Bộ luật tố tụng dân sự 2004 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Bộ luật tố tụng dân sự 2015 gồm 42 chương 517 điều được chia làm 10 phần, quy định thêm một số điểm mới phù hợp với thực tiễn tố tụng của nước ta hiện nay.

Một số điểm mới của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 so với Bộ luật tố tụng 2004 như sau:

  • Quy định tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do không có điều luật để áp dụng
  • Quy định về người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
  • Quy định liên quan đến áp dụng thời hiệu. Cụ thể:

– Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc

– sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp đương sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ án và thời hiệu khởi kiện đã hết.

  • Quy định liên quan đến pháp nhân là người đại diện, người giám hộ.

Bộ luật tố tụng dân sự góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Download Bộ luật tố tụng dân sự 2015 tại đây: Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Xem thêm tư vấn thủ tục phân chia quyền sử dụng đất của Luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

contract_ofym

Hợp đồng vô hiệu

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối …

Chat Zalo: 0904340664