Untitled 2

Bộ luật tố tụng dân sự 2004

Bộ luật tố tụng dân sự 2004 được thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2005. Bộ luật tố tụng dân sự 2003 gồm 36 chương, 418 điều quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến tố tụng dân sự.

Nội dung chính của Bộ luật tố tụng dân sự 2003 bao gồm:

Phần 1. Những quy định chung: phần này quy định các nội dung cơ bản như nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ luật tố tụng dân sự; những nguyên tắc cơ bản khi tham gia tố tụng dân sự; thẩm quyền của tòa án theo cấp, theo lãnh thổ; theo vụ việc; án phí, lệ phí…

Phần 2. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm: quy định trình tự, thủ tục giải quyết vụ án cấp sơ thẩm từ thụ lý vụ án đến thủ tục mở phiên tòa xét xử đến thủ tục nghị án và tuyên án…

Phần 3. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm

Phần 4. Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật: thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm

Phần 5. Thủ tục giải quyết việc dân sự: những vụ việc liên quan đến tuyên bố một người mất tích…

Phần 6. Thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài

Phần 7. Thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án

Phần 8. Xử lý các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự

Phần 9. Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài và tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự: quy định thẩm quyền của tòa án Việt Nam trong việc giải quyết các vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài, thủ tục tương trợ tư pháp trong hoạt động tố tụng dân sự.

Các quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự nhằm đảm bảo quá trình tố tụng tại tòa án được diễn ra theo đúng nguyên tắc xét xử của tòa, đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Các bạn có thể download Bộ luật tố tụng dân sự 2004 tại đây: Bộ luật tố tụng dân sự 2004

Hiện nay, Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đã có hiệu lực thi hành, thay thế cho Bộ luật tố tụng dân sự 2004. Các bạn có thể download Bộ luật tố tụng dân sự 2015 tại đây:  Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Xem thêm video tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất của Việt Kiều do Luật sư SBLaw thực hiện:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

contract_ofym

Hợp đồng vô hiệu

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối …

Chat Zalo: 0904340664