Untitled 2
contract_ofym

Hợp đồng vô hiệu

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được thì thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu xác định như thế nào ạ?

Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 408, Bộ luật Dân sự năm 2015:“Trường hợp ngay từ khi giao kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được thì hợp đồng này bị vô hiệu”.

Điều 132 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu như sau:

Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu quy định tại các Điều 125, 126, 127, 128 và 129 của Bộ luật này là 02 năm, kể từ ngày:

  1. a) Người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự biết hoặc phải biết người được đại diện tự mình xác lập, thực hiện giao dịch;
  2. b) Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết hoặc phải biết giao dịch được xác lập do bị nhầm lẫn, do bị lừa dối;
  3. c) Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép;
  4. d) Người không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình xác lập giao dịch;

đ) Giao dịch dân sự được xác lập trong trường hợp giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức.”

          Như vậy, trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được thì thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu được xác định là 2 năm.

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được thì thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu xác định như thế nào ạ?

Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 408, Bộ luật Dân sự năm 2015:“Trường hợp ngay từ khi giao kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được thì hợp đồng này bị vô hiệu”.

Điều 132 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu như sau:

Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu quy định tại các Điều 125, 126, 127, 128 và 129 của Bộ luật này là 02 năm, kể từ ngày:

  1. a) Người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự biết hoặc phải biết người được đại diện tự mình xác lập, thực hiện giao dịch;
  2. b) Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết hoặc phải biết giao dịch được xác lập do bị nhầm lẫn, do bị lừa dối;
  3. c) Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép;
  4. d) Người không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình xác lập giao dịch;

đ) Giao dịch dân sự được xác lập trong trường hợp giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức.”

          Như vậy, trong trường hợp hợp đồng vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được thì thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu được xác định là 2 năm.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Hợp đồng cho thuê tài sản

Câu hỏi: Hiện tại mình có thuê 1 phòng trọ từ ngày 01/08/2019, ở chung …

Chat Zalo: 0904340664