Untitled 2

Bộ luật Hình sự 2015

Bộ luật hình sự 2015 đã được kí thông gồm 26 chương qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, gồm 426 điều chia làm ba phần:

Phần 1. Các quy định chung liên quan đến hiệu lực của Bộ luật hình sự; tội phạm; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; hình phạt; thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt; xóa án tích …

Phần 2. Các loại tội phạm: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân, các tội xâm phạm sở hữu, các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự, an toàn công cộng….

Phần 3. Hiệu lực thi hành: Bộ luật hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 và đã được kí thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015.

Bộ luật hình sự 2015 có một số điểm mới so với Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung 2009) như quy định về trường hợp miễn trừa trách nhiệm hình sự (chương IV); những quy định đối với pháp nhân phạm tội (chương XI) và một số quy định khác để phù hợp với thực tiễn trong xã hội hiện tại. Đối với mỗi loại tội phạm tương ứng có những chế tài cụ thể áp dụng cho mỗi loại tội phạm nhằm đảm bảo sự trừng phạt, răn đe và giáo dục ý thức pháp luật cho người dân nói chung và nguời phạm tội nói riêng.

Hiện nay, Bộ luật hình sự 2015 vẫn chưa có hiệu lực thi hành do còn một số vướng mắc cần sửa đổi. Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có Bộ luật Hình sự mới thay thế.

Các bạn có thể download Bộ luật Hình sự 2015 tại đây: 100_2015_QH13_Bo Luat Hinh su

Xem thêm video tư vấn trách nhiệm hình sự của công ty chứng khoán do luật sư SBLaw tư vấn:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Làm chủ lô đề sẽ bị xử lý thế nào?

Câu hỏi: Hàng xóm của tôi là chủ lô đề. Xin hỏi, nếu bây giờ …

Chat Zalo: 0904340664